Etesia logo

TECHNOLOGIE EKOLOGICKÉ LIKVIDACE PLEVELE BEZ PESTICIDŮ - KAPÉNKY VROUCÍ VODY

Tato metoda, nazývaná likvidace plevele kapénkami vroucí vody nebo také likvidace plevele parou, umožňuje efektivně zlikvidovat rostliny plevele ekologickou cestou bez použití pesticidů. Princip fungování likvidace plevele horkou vodou je jednoduchý : voda ohřátá na 120 °C  je rozstřikována na rostliny plevele pod nízkým tlakem. Rostlina je zasažena termickým šokem, který rozloží chlorofylové částice (není dále možná fotosyntéza). Extrémně horká voda v tekutém skupenství spálí rostlinu od vegetativního vrcholu až po kořenový systém (dehydratace). Metoda likvidace plevele kapénkami vroucí vody od firmy Oeliatec je trvalým a ekologickým řešením pro městské služby a profesionály v oboru údržby zeleně. Četnost použití je omezena ( 3 krát až 4 krát ročně), v závislosti na přírodních podmínkách. Naše technologie nevyžaduje při použití žádnou zvláštní opatrnost.

Tato metoda je respektována z ekologického hlediska zejména díky novému zákonu zakazujícímu používání fytosanitárních prostředků při likvidaci rostlin na veřejných prostranstvích. Firma Oeliatec, jako průkopník v oblasti likvidace plevele kapénkami vroucí vody, dosahuje díky své technologii a díky svým zákazníkům trvalého rozvoje. Společnost Oeliatec, která se stala evropským leaderem ve svém oboru, trvale rozšiřuje svou prodejní síť odborně proškolených profesionálů tak, aby mohla co nejlépe reagovat na požadavky svých zákazníků.

STROJE NA EKOLOGICKOU LIKVIDACI PLEVELE OELIATEC

Naše stroje mohou používat pro likvidaci plevele jak vodu z vodovodního řadu, tak vodu povrchovou, vodu recyklovanou nebo vodu přímo ze studní, bez jakýchkoliv přísad. Naše stroje obstály na výbornou v testech na znečištění životního prostředí, především díky elektrickému pohonu z dobíjecí gelové baterie. Všechny naše stroje na ekologickou likvidaci plevele jsou vyvinuty s ohledem na maximální efektivitu použití a jednoduchost obsluhy.

Ekologická likvidace plevele kapénkami vroucí vody ve fotografiích

Kapénka vody, která slouží k likvidaci plevele je vržena ze vzdálenosti přibl. 5 cm na rostlinu. O 30 vteřin později jsou listy uvařeny a začínají padat k zemi.

Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou


Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou


Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou


Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou
Ekologická likvidace plevele horkou vodou


Adacom s.r.o.

17. listopadu 1916/51
251 01 Říčany

Prodej a obchodní oddělení

Tel.: +420 323 602 903
Tel.: +420 605 256 239
E-mail: info@adacom.cz

Region Morava
Tel.: +420 736 644 846
kuzel@adacom.cz

Náhradní díly

Tel.: +420 323 602 903
Tel.: +420 736 405 693

Servis

Tel.: +420 323 602 903
Tel.: +420 605 256 239

Region Morava
Tel.: +420 736 644 846
Tel.: +420 730 896 466